ABRAŞ: Rüyada abraş görmek,

ABRAŞ: Rüyada abraş görmek, hoşa gitmeyen bir şeyle karşılaşmaya delâlet eder.
Kendi yüzünün Abraş olduğunu görmek, zevcesi ile arasında münakaşaya delâlet
eder... Dost ve ahbaplarından birinin Abraş olduğunu görmek ise, o kişi ile dostluğun
bozulacağına işarettir..