ACUZE (Yaşlı kadın): Rüyada çirkin ve yaşlı bir kadın görmek

ACUZE (Yaşlı kadın): Rüyada çirkin ve yaşlı bir kadın görmek, uzun ömre delâlet
eder. Bazı kere de dünyalığa işarettir.