AFET: Rüyada tabiî âfetlere maruz kaldığını görmek,

AFET: Rüyada tabiî âfetlere maruz kaldığını görmek, dinî vecibeleri terke ve
günaha düşmeye delâlet eder. Bu rüya kişiye bir ihtar da olabilir. Bundan sonra
kendisine dikkat etmesi gerekir