ADIM: Rüyada bir yeri adımladığını görmek

ADIM: Rüyada bir yeri adımladığını görmek, iş hayatında mühim meselelerle
karşılaşmaya delâlet eder