AĞIZLIK: Kişinin rüyada sigara ağızlığı görmesi

AĞIZLIK: Kişinin rüyada sigara ağızlığı görmesi, mücadeleye, onunla tütün içmesi,
muzaffer olmaya delâlet eder.