ADA SOĞANI: Ada soğanı görmek,

ADA SOĞANI: Ada soğanı görmek, günah ve kötülükle yâd edilen bir kimseye
delâlet eder. Elinde ada soğanı olduğunu görmek, kötülüklere meyletmekle tâbir
olunur.