ADRES: Rüyada birinden adres aldığını veya birine adres verdiğini görmek

ADRES: Rüyada birinden adres aldığını veya birine adres verdiğini görmek, dost ve
ahbapları ziyaret hususunda ihmale delâlet eder