AÇMAK: Bir kimsenin rüyada bir kilit veya kapı açtığını görmesi

AÇMAK: Bir kimsenin rüyada bir kilit veya kapı açtığını görmesi, rızkın kolay
kazanılacağına işarettir.