AFSUNCU: Rüyada afsun (dua) okuyan birini görmek

AFSUNCU: Rüyada afsun (dua) okuyan birini görmek, eğer o okuduğu afsunda
Cenâb-ı Hakk'ı zikrederse, insanlar arasını bulan, üzüntü ve kederden halkı teselli
eden, kalblerdeki kini gideren kimseye delâlet eder.