AFFEDİLMEK: Bir kimse rüyada affedildiğini görse

AFFEDİLMEK: Bir kimse rüyada affedildiğini görse, bu felah ve saadete işarettir.
Yine affa uğramak, Cenâb-ı Hakk'ın mağfiretini, rızasını kazanacak bir amele delâlet
eder.