AFFETMEK: Rüyada kendisine karşı kusurlu birinin yaptığı hatayı affettiğini görmek

AFFETMEK: Rüyada kendisine karşı kusurlu birinin yaptığı hatayı affettiğini
görmek, yüce Allah'ın mağfiretine nail olacak bir amele delâlet eder.
Rüyada kendi kusurunun affedildiğini görmek, uzun ömre, şan ve şöhrete ve
himayeye mazhar olmaya işarettir.
Rüyada Allahu Teâlâ ve O'nun Resulü tarafından bağışlandığını görmek, güzel bir
akibete delâlet eder. Yine bu rüya, o kişinin tevbe ederek hidayete erişeceğine
işarettir.
Rüyada üzerine had vurulması veya kısas yapılması gereken birini affettiğini görmek,
günahlarının Allahu Teâlâ tarafından bağışlanacağına delâlet eder.
Suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini
görmek, günahlarının Allahu Teâlâ tarafından bağışlanacağına delâlet eder.
Suçluyu cezalandırmaya gücü yettiği halde ve buna da hakkı varken, onu affettiğini
görmek, rüya sahibinin Cenâb-ı Hak'tan korktuğuna ve haşyet üzere bulunduğuna
delâlet eder.
Cezaya müstehak olan günahkâr bir kişinin rüyada Rabbi Teâlâ tarafından isyan ve
hatalarının bağışlandığını görmesi: "(Habîbim), O küfredenlere söyle ki: Eğer
düşmanlıktan vazgeçerlerse, geçmişteki günahları bağışlanır." (Enfal, 38)
mealindeki âyet gereğince, o zatın doğru birisi olduğuna delâlet eder.