ACI BAKLA: Rüyada acı baklanın tazesini görmek,

ACI BAKLA: Rüyada acı baklanın tazesini görmek, yorgunluk ve meşakkata delâlet
eder. Bazı kere de amelsiz ve neticesiz ilim ile tâbir olunur.