AĞIZ: Rüyada ağız görmek,

AĞIZ: Rüyada ağız görmek, işin başlangıcı ve sonu olarak tâbir edilmiştir. Yine
rüyada ağız görmek, umurun anahtarı ve fatihası, rızkın mecrası, kuvvetin mahalli
olarak tâbir olunur.
Rüyada ağızdan çıkan şey, o kişinin hayır ve şerden söylediği sözü, ağıza giren şey
de, o kişinin rızkıdır.

Nablûsî demiştir ki:- Bir kimse rüyada ağzının yok olduğunu görse, bu onun ölümüne delâlet eder.
İbn-i Sîrîn demiştir ki:
- Rüyada ağzının üzerinde bir bağ olup kapalı halde görmek, beş şekilde tâbir olunur:
a) Ölüm,
b) Şiddetli hastalık,
c) Ayaklanma, taşkınlık,
d) Dilsizlik,
e) Sükût.
Rüyada ağzına ilaç cinsinden bir şey koyduğunu görmek, dinde salâha, gıda olan bir
şey koymak yine salâha delâlet eder. Faydasız bir şey koymak ise gam ve kedere
işarettir.
Rüyada ağzını pek büyük olmuş görmek, rızkın ve malın ziyade artacağına alâmettir.
Ağzının küçüldüğünü görmek de bunun zıddı, rızkın ve maişetin darlığına delâlet
eder.
Câfer-i Sâdık hazretleri demiştir ki:
- Rüyada ağız görmek yedi veçhile tâbir olunur.
a) Menzile (küçük merhale),
b) Me'va (yurt, mesken),
c) İlmin hazinesi,
d) Müftah-ı umur,
e) Çarşı,
f) Kapıcı,
g) Vezir..
Rüyada ağzına süt veya şerbet aktığını görmek, zikir ve tesbih ile meşgul olmaya
delâlet eder.
Rüyada ağzının güzel koktuğunu görmek, güzel söz, zikir, tesbih, hamd ve senaya
delâlet eder. Fena koktuğunu görmek de fena söze ve küfre işarettir.
Rüyada ağzının eti çürüyüp koptuğunu görmek, belâ ve musibete, zarar ve ziyana
delâlet eder.
Hasta olan biri, rüyada ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, hastalıktan şifa
bulmasına ve selâmete delâlet eder.
Rüyada ağzının yok olduğunu görmek, hanenin harap olmasına, kabın kırılmasına ve
zindanların boş kalacağına alâmettir.
Ibn-i Kesir (rh.a) demiştir ki:
- Rüyada ağız görmek vaaz, zikir ve mecrâ-yı ilimdir. Ağzından berrak su aktığını
Fihrist’e dön
görmek, ilim ve fazlından diğer insanların istifade edeceğine dalâlettir.
* AĞIZ KENARI: Rüyada ağız kenarı görmek, kurtuluşa ve kaçmaya işarettir.
* AĞIZ KOKUSU: Rüyada kendi ağzının koktuğunu görmek, kendisini medhedeceğine
işarettir. Kişi kendi nefsini beğenince de insanlar arasında ayıplanır ve
müşkül duruma düşer.
Rüyada başkasının ağzının koktuğunu görmek, çirkin ve kötü söz işitmeye işarettir..
Bazı kere ağız kokusu görmek, cefa ve sıkıntılara da delâlet eder. Her şeyi en iyi
bilen Allahu Teâlâ'dır ve hayır O'nun kudret elindedir.