ÂDEM (a.s.): İlk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem'i kendi suretinde görmek

ÂDEM (a.s.): İlk insan ve ilk peygamber Hazret-i Adem'i kendi suretinde görmek,
ilme ve fazilete delâlet eder.
Rüyada Hazret-i Adem'e arkadaş olduğunu görmek, yüksek makamlara işarettir. Bu
rüyayı gören zat eğer âlimse, bütün insanlar onun ilminden faydalanır.
Yine Hazret-i Adem'i görmek, hacca gitmeye, dost ve ahbaplarıyla bir araya gelmeye,
bazân da neslinin çoğalmasına delâlet eder.
Nablûsî demiştir ki:
- Rüyada Adem (a.s.)'i kestiğini görmek, sultana hiyanet, ana babaya ve öğretmene
asi olmakla tâbir olunur.

Bazı tâbirciler de şöyle demişlerdir: Rüyada Hazret-i Adem'i gören düşmanlarının
sözüne aldanarak mağdur olur. Bir müddet sonra tekrar rahata kavuşur.
Rüyada Hazret-i Adem'in rengini kaçık olarak görmek, bir yerden bir yere hicret ile
tâbir olunur.
Kendisinin Adem olduğunu veya Adem'e arkadaşlık ettiğini görmek, eğer ehilse melik
olur.. Bazı kere de Hazret-i Adem'i görmek, rüya tâbircisi olmaya delâlet eder.
Yine Hazret-i Adem'i görmek, kalın elbiseye ve ağlamaya, uzak bir yere yolculuğa
delâlet eder. Çünkü Adem Nebi, Cennetten çıkarılıp dünyaya gönderilmişti ve o
zaman çok ağlamıştı..
Hazret-i Adem'i çok iyi bir halde görmek, büyük hayra ve çok nimete işarettir..
Yine Hazret-i Adem'i görmek, günaha, günahtan sonra tevbeye delâlet eder. Çünkü
ilk hata işleyen Adem'di ve ilk tevbe eden de yine Adem'dir..